Mechanika-gépelemek – 11A

Műszaki rajz (CAD rajzolás) – 12B

CAD gyakorlat – 5/13CC

CAD-CAM gyakorlat – 5/13CC

Számítógépes gyártás – 5/13CC

Gyártástervezés és gyártásirányítás – 5/13AG

Mechanika- gépelemek

A tantárgy témakörei (az adott segédetek, feladatok a témakör nevére vagy neve mellé kattintva érhető el. A beadandó feladtok megoldása során a Bláthy-s szövegmezőt kell alkalmazni, amely a következő formátumokban érhető el:

  • Nyomtatható verzió, PDF
  • Méretezett példányok, kézzel keretezett rajzlapok esetén, PDF JPG

A tantárgy témakörei

Statika
Az erő fogalma, jellemzői, erőrendszerek
Síkbeli erőrendszerek eredője és egyensúlya
Tartók
Keresztmetszetek elsőrendű nyomatéka, összetett keresztmetszetek súlypontja

Dinamika
Pontszerű test gyorsulása
Gyorsulás és erő, gyorsulás és tömeg viszonya
Járműdinamika: járműmozgást befolyásoló erők (ellenálláserő, vonó- és fékezőerő)

Szilárdságtan
Az igénybevétel fogalma
Mechanikai feszültség
Egyszerű igénybevételek: Húzó és nyomó igénybevétel, Hajlító igénybevétel, Keresztmetszetek másodrendű nyomatékai és keresztmetszeti tényezői, Nyíró igénybevétel, Csavaró igénybevétel, Összetett igénybevétel

Oldható kötések
A témakör a csavarmenetek származtatásával, fajtáival és alkalmazásával foglalkozik.
Csavarmenetek származtatása
Szabványos élesmenet
Kötőcsavarok és tartozékaik
Csavarkötések kialakításának módja és szerszámai
A csavar meghúzásának és oldásának nyomatékszükséglete
Kötőcsavarok szilárdsági méretezésének elve

Nem oldható kötések
Hegesztett kötések
Forrasztott kötések
Ragasztott kötések
Szegecskötések

Ék- és reteszkötések
Ékek, ékkötések
Kúpos és hengeres szegek
Reteszek, reteszkötések
Ékek és reteszek szilárdsági méretezése
Bordás kötés

Tengelyek és csapágyazásuk
Tengelyek csoportosítása mozgásuk alapján
Tengelyek igénybevételei:
‒ Terhelési esetek
‒ Az anyagok kifáradása
A tengelyek csapágyazása:
‒ Siklócsapágyak
‒ Hordozócsapágyak
‒ Támasztócsapágyak
‒ Siklócsapágyak kenése
‒ Gördülőcsapágyak kiválasztásának szempontjai
‒ Gördülőcsapágy-típusok

Tengelykapcsolók
Merev tengelykapcsolók
Rugalmas tengelykapcsolók
Hajlékony tengelykapcsolók
Oldható tengelykapcsolók
Mozgékony tengelykapcsolók
Súrlódó tengelykapcsolók

Fékek
Energiaátalakulás fékezéskor
A fékek csoportosítása, jellemzői:
‒ Pofás fékek
‒ Tárcsafékek
‒ Kúpos fékek
‒ Lemezes fékek
‒ Szalagfékek
A fékek működtetése:
‒ Hidraulikus fékek
‒ Légfékek
‒ Villamos fékek

Kényszerhajtások
Súrlódásos hajtások:
‒ Laposszíjhajtás
‒ Ékszíjhajtás
‒ Különleges ékszíjhajtások
Kényszerhajtások:
‒ Fogaskerékhajtás
‒ Csigahajtás
‒ Lánchajtás
‒ Fogasszíjhajtás

Műszaki rajz (CAD) 12B

Munkalapok a műszaki ábrázolás témakörhöz: MUNKALAPOK

Segédlet összeállítási- és alkatrészrajzok készítéséhez: SEGÉDLET

TSZC Bláthy szövegmező (beadandó feladatokhoz kötelezően használandó):

  • Nyomtatható verzió (A nyomtatás előtt állítsuk be a 100%-os méretarányt!): PDF
  • Méretezett változat kézi rajzokhoz PDF | KÉP
  • CAD változat (Solid Edge): DFT

Beadandó gyakorlati feladatok:

Órai anyagok:

Ajánlott irodalom, hasznos linkek: